Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluk

(Manik-depresif hastalık, iki uçlu duygudurum bozukluğu, iki uçlu mizaç bozukluğu, bipolar duygulanım bozukluğu)

Bipolar Bozukluk
Hastalık, ismi gibi, iki dönemi kapsar.  Kişiler aşırı hareketlilik,  neşede artış, sinirlilikte artış, uyku süresinde aşırı azalma, aşırı kendine güven, çok konuşma, çok para harcama, rastgele cinsellik, aşırı süslenme, saldırganlık, kendisini olduğundan büyük görme veya tam tersi moralsiz-isteksiz, bitkin, yetersiz hissetme, içe kapanma, insanlardan uzaklaşma, suçluluk, intihar düşünceleri, uykuda artma ya da azalma, iştahda artma ya da azalma, sinirlilik, eskiden zevk aldığı ya da en azından yapabildiği işleri yapamaz hale gelmesi gibi farklı dönemler yaşarlar.