Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik Sendromu

Çalışan insanlarda, işleri gereği karşılaştıkları sıkıntı nedeniyle duygusal yönden tükenmiş hissetme, insanlara ve mesleğine karşı duyarsızlaşma, kişisel başarı duygularında azalmayla ortaya çıkar.

Bu durum yavaş yavaş ortaya çıktığı için kişi fark etmekte zorlanır. Daha çok hizmet sektörü çalışanlarında görülür. Yorulma, güçsüzlük, yıpranmışlık, enerji yokluğu, çalışma isteksizliği, performansın düşmesi, tükenmiş hissetme, uykulu hal ve çalışmadan uzaklaşmayla kendini gösterir. Sinsi başlayan bu durum, işten ayrılma, özel ve ailevi ilişkilerde bozulmalara neden olur.